AMSTERDAM - Het partijbestuur van de met het Ierse Republikeinse Leger verbonden Sinn Fein komt vrijdag in een hotel in Dublin bijeen om een datum vast te stellen voor een bijzonder partijcongres dat moet beslissen of Sinn Fein het gezag van de Noord-Ierse politie aanvaardt.

Die aanvaarding is van belang om het gemengde protestants-katholieke bestuur van Noord-Ierland weer van de grond te krijgen. De grootste protestantse partij, de Democratische Unionisten, wil pas met de grootste katholieke partij samenwerken als die het gezag van de politie aanvaardt.

Sinn-Feinleider Gerry Adams zei er begrip voor te hebben dat gewone partijleden er moeite mee hebben om achter de politie te gaan staan, gezien het onderdrukkende en sektarische optreden daarvan in het verleden. Adams zei echter dat "een nieuw begin in het politiewerk", zoals geschetst in het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998, een goede zaak zou zijn. Volgens hem is de tijd gekomen "om de volgende noodzakelijke stap te zetten".

De Britse en Ierse regeringen verwelkomden de ommezwaai van Adams. De Ierse premier Bertie Ahern sprak van een "bemoedigende en significante" ontwikkeling.

Achterban

Sinn Fein heeft zich steeds tegen erkenning van het gezag van de Noord-Ierse politie verzet, omdat de eigen achterban sterk verdeeld is. Adams en andere leiders van de partij hebben gewaarschuwd dat zij het risico lopen door radicale IRA-dissidenten vermoord te worden.

Het Goede-Vrijdagakkoord voorziet in een drastische reorganisatie van de sterk gemilitariseerde en van oudsher door protestanten gedomineerde Noord-Ierse politiemacht. Inmiddels bestaat de politie al voor een vijfde uit katholieke agenten, maar de politie kan nog steeds niet normaal opereren in Sinn-Feinbolwerken en katholieke agenten moeten vaak breken met hun familie en naar protestantse gebieden verhuizen.

Sinn Fein moedigt zijn aanhangers ook niet aan met de politie samen te werken om misdrijven op te lossen waar IRA-leden bij betrokken zijn, zoals de moord op een katholieke man na een caféruzie vorig jaar.