MOGADISHU/NEW YORK - De Somalische hoofdstad Mogadishu lijkt te zijn omsingeld door Ethiopische troepen en strijders van de wankele overgangsregering. Die zetelt vooralsnog in de provincieplaats Baidoa.

Milities van islamitische rechtbanken in Mogadishu trekken zich volgens hun leiders terug om aan de omsingeling te ontkomen. Ze willen ook eventuele zware gevechten in de stad voorkomen.

De milities worden belaagd door vooral Ethiopische troepen. Die rukten donderdag naar Mogadishu op. Ze zijn Somalische strijders te hulp geschoten die zich achter de Voorlopige Federale Regering (TFG) hebben geschaard.

Akkoord

De TFG van president Abdullahi Yusuf leek eerder dit jaar tot een akkoord te kunnen komen met de verschillende milities die in Mogadishu waren verenigd onder de 'Hoge Raad van Islamitische Rechtbanken' (SICC).

Maar met name de Ethiopische militaire steun aan de TFG was voor de islamisten in de hoofdstad een onverteerbare zaak. Nu geven ze kennelijk de hoofdstad op om de Ethiopische indringers en de TFG op een andere wijze te bestrijden.

Respect

De rechtbankmilities verwierven bij vriend en vijand respect voor de wijze waarop ze anarchie in Mogadishu snel beteugelden en een groot gebied in Zuid-Somalië eindelijk onder een gezag brachten. De ineenstorting van dat gezag bleek in de nacht van woensdag op donderdag toen er in Mogadishu weer op grote schaal werd geplunderd en gehamsterd.

Ethiopische en Somalische zegslieden spraken woensdag van een belegering van Mogadishu. Een minister uit de TFG, Ali Ahmed Jamah, bezwoer kennelijk om de bevolking gerust te stellen dat de troepen van de TFG zich niet de stad in gingen vechten, maar zouden afwachten tot de SICC-milities zich overgeven. Dat lijkt veel op een aankondiging van een langdurige belegering.

Clans

Mogelijk willen ook de strijders van de SICC hier aan ontkomen en trekken ze daarom weg uit de hoofdstad en langs de kust verder naar het zuiden. De rechtbankmilities zijn vrijwel exclusief opgebouwd uit leden van een van de zes voornaamste clans van de Somaliërs, de Hawiye. Die zijn thuis langs de kust van het land.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kon het in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw niet eens worden over het conflict. Het enige Arabische lid van de raad, Qatar, eiste vergeefs dat in wat voor resolutie dan ook moet staan dat buitenlandse troepen zich uit Somalië dienen terug te trekken.

Arabische Liga

Somalië is een traditioneel ingesteld islamitisch land en lid van de Arabische Liga. Twee buurlanden die geen lid van deze liga zijn, Ethiopië en Eritrea, bemoeien zich militair met de strijd in Somalië. Eritrea steunt, net als geldschieters uit Saudi-Arabië en Libië, de SICC.

Ethiopië, met rugdekking uit Washington, steunt de tot voor kort vrijwel machteloze TFG. Ethiopië en Eritrea bestrijden voorts elkaar door zich in de Somalische clantwisten te mengen.

Steun

Wanneer de Ethiopiërs erin slagen de TFG aan de hoofdstad te helpen, krijgt deze voorlopige regeringscoalitie mogelijk eindelijk wezenlijke steun in het land. De rechtbankenmilities waren onder invloed van fundamentalistische sjeiks geradicaliseerd terwijl ze gebaseerd bleven op een deel van Hawiye-clan.

Gezag ontleenden ze vrijwel uitsluitend aan de orde die ze tot woensdag wisten te handhaven, en niet aan islamitische leerstellingen of sympathie van een groot deel van de bevolking.