MOGADISHU - De Ethiopische strijdkrachten en Somalische regeringstroepen zijn woensdag verder opgerukt naar de Somalische hoofdstad Mogadishu, die in handen is van radicaalislamitische rebellen. Zij zijn de stad tot op 30 kilometer genaderd. De troepen zullen Mogadishu naar eigen zeggen niet binnentrekken, maar maken zich op voor een belegering.

Ethiopië begon afgelopen weekeinde een groot offensief tegen de Unie van Islamitische Rechtbanken (UIC), die de afgelopen maanden haar invloed in Somalië steeds verder heeft uitgebreid. Het land vreest dat een verregaande islamisering van Somalië ook zijn weerslag kan hebben op Ethiopië, waar veel etnische Somaliërs wonen.

Somalië kent geen centraal gezag sinds dictator Siad Barre in 1991 verdreven werd. Het land raakte in de greep van krijgsheren en radicale milities. Een VN-leger dat in de jaren negentig onder Amerikaanse leiding probeerde de orde te herstellen, trok zich in 1995 na zware verliezen terug. Sinds 2004 is er een overgangsregering, maar die heeft nauwelijks macht.

Bolwerk

De Ethiopische en Somalische troepen veroverden woensdag twee steden vlakbij Mogadishu, waaronder het rebellenbolwerk Jowhar. Een Somalische functionaris sloot woensdag evenwel uit dat Mogadishu zelf onder vuur komt. "We gaan niet vechten om Mogadishu, om burgerslachtoffers te voorkomen. Onze troepen zullen Mogadishu omsingelen totdat zij (de islamisten) zich overgeven", zei hij.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sprak dinsdag over de situatie in de Hoorn van Afrika. De leden konden het echter niet eens worden over een oproep om de vijandelijkheden te staken.

Eis

Struikelblok was de eis van Qatar dat de buitenlandse troepen het land verlaten. Verscheidene landen wezen erop dat de Ethiopiërs op verzoek van de zwakke interim-regering in Somalië zijn. De Afrikaanse Unie en de Arabische Liga eisten woensdag wel onomwonden het vertrek van de buitenlandse troepen uit Somalië.

Voorzitter Alpha Omar Konare van het dagelijks bestuur van de AU riep de strijdende partijen op hun strijd te staken en de dialoog te hervatten. Volgens een verklaring van de Arabische Liga bedreigt het conflict "de vrede en stabiliteit in de Hoorn van Afrika".

Regio

De internationale gemeenschap vreest dat de strijd in Somalië, mede door de buitenlandse inmenging, zal overslaan naar de rest van de regio. Ook bestaat de vrees dat islamitische strijders uit het buitenland naar het gebied zullen trekken om de UIC te steunen. De islamitische rechtbanken zouden banden hebben met mogelijk aan al-Qaeda gelieerde terreurorganisaties.

Volgens de Ethiopische premier Meles Zenawi heeft de strijd tot dusver zeker duizend islamitische strijders het leven gekost. De UIC claimt enkele honderden militairen te hebben gedood. Geen van beide dodentallen is echter door onafhankelijke bronnen bevestigd.

Het opgelaaide geweld is slecht nieuws voor hulporganisaties die de bevolking in het toch al straatarme Somalië proberen van primaire levensbehoeften te voorzien. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft een deel van zijn activiteiten opgeschort wegens de onveilige situatie. Het Rode Kruis sprak woensdag van de ergste gevechten in tien jaar in het land.