DEN HAAG - Op de rooms-katholieke begraafplaats Sint Petrus Banden in Den Haag hebben vele honderden mensen zich verzameld om afscheid te nemen van Robert Long. De zanger overleed vorige week woensdag op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Twee dagen daarvoor was bekendgemaakt dat hij zeer ernstig ziek was.

Caberatier Gerard Cox leidde de uitvaartdienst, die begon met het 'Liedje voor als ik... (er niet meer ben)' van Long. Cox was vorig jaar ook buitengewoon ambtenaar tijdens het huwelijk van de zanger met zijn vriend Kristof Rutsaert. Long had Cox nadrukkelijk gevraagd ervoor te zorgen dat zijn uitvaart een 'luchtig en vrolijk' karakter zou hebben, en 'dat er gelachen werd', aldus Cox.


Foto: Willem Spaans l Kristof Rutsaert arriveert bij de begrafenis

Tijdens de dienst spraken enkele leden van zijn "zelf gecreëerde familie van vrienden". Daarnaast was er veel ruimte voor muziek, met onder meer nummers van Lee Hazelwood, Linda Ronstadt en Robert Long zelf. Een huilende Rutsaert noemde Long 'een heerlijk mens'. Het mandoline orkest Estrellita sloot de dienst af.

Long lag in een eenvoudige, houten kist die familie, vrienden en fans naar zijn graf brachten onder de klanken van zijn 'En toch'. Rutsaert was een van de dragers. Nadat de familie afscheid had genomen, liepen de vele fans langs zijn graf.

De artiest kreeg een plek in de arcade op de begraafplaats, waar ook zijn goede vriend Dimitri Frenkel Frank begraven ligt.