HOORN - 24 Mensen hebben de nacht van zaterdag op zondag vrijwillig doorgebracht in het voormalige Huis van Bewaring Oostereiland in Hoorn. De overnachting kostte 50 euro. De opbrengst gaat naar Roparun, een stichting die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden van terminale kankerpatiënten.

Het idee voor de gevangenisovernachting was ontstaan bij het bewakingspersoneel. Zij kregen op verjaardagen vaak te horen dat de gevangenis net een hotel is. De bewakers wilden laten zien dat dit niet zo is. En met succes. "Sommigen vonden het toch wel benauwd dat de deur op slot ging en niet meer open kon,'' aldus een woordvoerder.

In totaal hadden dertig personen zich aangemeld, zes zijn niet komen opdagen. De 24 'gedetineerden' zijn zondagochtend in vrijheid gesteld.

Volgens de zegsman hebben ze zich voorbeeldig gedragen. "Ze hebben niet op de deuren gebonkt en geen overlast veroorzaakt. We hebben alleen een aspirine voor iemand moeten halen.''
Mensen die het niet meer uithielden, konden eerder weg. Niemand heeft gebruikgemaakt van dit aanbod.