DORDRECHT - Rijkswaterstaat heeft woensdagmiddag op de Dordtsche Kil ter hoogte van de Moerdijkbrug het wrak van de negentiende-eeuwse vrachtvaarder Jacob gelicht. Om omstreeks 16.00 uur kwam het achterste en goed geconserveerde deel van het schip boven water en is het op een ponton geplaatst.

Duikers hadden het vaartuig onder water in tweeën gezaagd. De Jacob is in de tweede helft van de negentiende eeuw vergaan. Het was geladen met 50 ton grove natuurstenen uit de Ardennen.

Baggeren

Rijkswaterstaat ontdekte het wrak dit jaar tijdens baggerwerkzaamheden. Al gauw bleek het om een belangwekkende vondst in de scheepsarcheologie te gaan. Doordat het achterste deel in de modder was gezakt, is het goed bewaard gebleven.