HAARLEM - De provincie Noord-Holland biedt Bonaire, St.Eustatius en Saba de mogelijkheid om Noord-Hollandse gemeenten te worden. Het provinciebestuur schrijft dit woensdag in een brief aan het ministerie voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

De provincie kwam op het idee naar aanleiding van het akkoord dat de eilanden dit najaar sloten. Daarin staat dat ze een soort gemeenten van Nederland worden.

In het akkoord over de toekomst van de eilanden staat niets over een mogelijke rol voor de Nederlandse provincies.

Noord-Holland is echter overtuigd van de grote waarde van deze bestuursvorm binnen het Nederlandse staatsbestel en vindt dat die ook ten goede kan komen aan deze kleine Antilliaanse eilanden en hun bevolking.

Commissaris

Harry Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, zegt dat deze provincie als eerste dit aanbod heeft gedaan aan de kleine Antilliaanse eilanden. Borghouts heeft minister Atzo Nicolaï (Koninkrijksrelaties) erover gesproken. Die heeft volgens Borghouts gezegd dat er nog meer provincies interesse hadden.

,,Vanaf vandaag ligt er een formeel aanbod van onze kant'', aldus Borghouts.

De commissaris vindt dat Noord-Holland een link heeft met de Antillen door de vele inwoners van Antilliaanse afkomst die in de provincie wonen. Bovendien is Noord-Holland volgens hem een maritieme provincie. Ook wijst hij op de aanwezigheid van Schiphol.

,,Dagelijks reizen honderden mensen heen en weer tussen de Antillen en Nederland.''

Meerwaarde

Borghouts denkt dat Noord-Holland een meerwaarde kan hebben voor Bonaire, St. Eustatius en Saba op het gebied van taken, die gemeenten te boven gaan. Hij denkt daarbij aan infrastructuur, jeugdzorg, de aanpak van milieuproblemen en duurzaam waterbeheer.