SOFIA- Bijna tien procent van de bijna acht miljoen Bulgaren is van Turkse afkomst. Deze 750.000 Turken worden met de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie lid van de EU.

Samen met naar schatting 250.000 andere Balkan-moslims zoals Pomakken (etnisch Bulgaarse islamieten uit het bergachtige zuidwesten) en islamitische Roma, wordt Bulgarije in de unie van 27 landen met ruim 15 procent van de bevolking het land met de meeste moslims.

Minderheid

De Turkse Bulgaren vormen verreweg de grootste minderheid in Bulgarije, een land dat zo'n tweehonderd kilometer verwijderd lag van de hoofdstad van het kolossale islamitische Ottomaanse Rijk.

Bij de onafhankelijkheid van Bulgarije in 1878 namen Turkse of Ottomaanse bestuursfunctionarissen en landeigenaren de wijk en honderdduizenden werden verdreven. Maar in de bergen in het zuiden bleven nog Turks sprekende moslims en Turken hangen, net als in het noordoosten.

Balkan

In tegenstelling tot elders op de Balkan was de verhouding tussen de Turkse minderheid en de Slavische meerderheid begin 20e eeuw niet slecht. De overheid toonde zich tolerant tegenover Turken. Maar Bulgarije behoorde aan het einde van de Eerste Wereldoorlog tot de verliezers en over de grens in Turkije bloeide het Turks nationalisme van Atatürk.

Bulgaarse nationalisten roken in de jaren twintig en dertig hun kansen. De sfeer verslechterde voor de Turkse Bulgaren en zij raakten steeds meer geïsoleerd.

Communisme

De donkerste tijden voor de Turken van Bulgarije brachten de communisten. Die kregen na de Tweede Wereldoorlog de macht en bleken fanatiek in het bestrijden van religies en ook van Turken. Vanaf de jaren vijftig probeerden de communisten de Turken onder dwang te assimileren.