DEN HAAG - SP-leider Jan Marijnissen heeft afgehaakt bij de besprekingen over een nieuw kabinet met PvdA en CDA, toen hem bleek dat het CDA samenwerking met zijn partij niet zag zitten. Hij ontkende dinsdag in een Kamerdebat over de formatie dat de SP is "weggelopen".

PvdA-leider Wouter Bos sprak zijn teleurstelling uit over de SP. Ook D66, GroenLinks en VVD waren kritisch over de opstelling van de SP in de verkennende gesprekken met informateur Rein Jan Hoekstra.

Informateur

Marijnissen verweerde zich door te zeggen dat ook de informateur tot de conclusie was gekomen dat verschillen tussen CDA en SP te groot in aantal en te principieel waren om tot samenwerking te kunnen komen.

"Bij het CDA overheerste de tevredenheid over het beleid dat gevoerd is met de VVD," aldus Marijnissen. Een bijkomende reden was volgens Marijnissen dat PvdA en SP naar de mening van het CDA getalsmatig te groot zouden zijn binnen het nieuwe kabinet.


Bos en Balkenende schudden winnaar Marijnissen de hand na afloop van de verkiezingen op 22 november

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos verweet niet alleen de SP, maar ook GroenLinks, dat ze een kans om Nederland socialer en groener te maken hebben laten lopen. GroenLinks wilde niet deelnemen aan de verkennende besprekingen, omdat deze partij verloren had bij de verkiezingen. "Een buitengewoon ambiteus programma is door de kiezers niet beloond," aldus vicefractievoorzitter Kees Vendrik hierover. "De zeer riante overwinning van de SP schept een verplichting," zei hij.

Breekpunt

CDA-leider Balkenende liet zich niet uitdagen om te herhalen dat het morrelen aan de hypotheekrente voor hem een breekpunt is, zoals hij in de campagne nog wel zei. PvdA-leider Bos zei toen daarentegen dat de aftrek van de hypotheekrente wat hem betreft een van de eerste punten zou moeten zijn die in de formatie aan de orde dienen te komen.

Het is nu aan CDA, PvdA en ChristenUnie om te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Belangrijk verschil in opvatting tussen PvdA en ChristenUnie zijn de medisch-ethische kwesties. Wouter Bos zei wetgeving over abortus, euthanasie en homohuwelijk als belangrijke verworvenheden te zien. Fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie wil deze onderwerpen niettemin "hoog op de agenda" plaatsen bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet.