AMSTERDAM - Volgens het CBS zal tussen nu en 2038 het aantal 65-plussers toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Een kwart van de 17 miljoen Nederlanders is dan 65 jaar of ouder.

Het aantal ouderen groeit vooral sterk door de naoorlogse geboortegolf. De levensverwachting neemt sterker toe dan eerder verwacht. Het verwachte maximumaantal 65-plussers in 2038 is 200.000 hoger dan volgens de vorige prognose, twee jaar geleden.

Versnelling

Het CBS verwacht dat de toename van het aantal 65-plussers na 2011 zal versnellen. In het verlengde daarvan zal het aantal 80-plussers na 2026 sneller gaan groeien. Tussen 2006 en 2050 groeit het aantal 80-plussers van 0,59 naar 1,49 miljoen. In het midden van deze eeuw zal een op de elf inwoners 80 jaar of ouder zijn. Aan die groei komt pas na 2050 een einde.

Levensverwachting

Bij mannen stijgt de levensverwachting van 77,6 jaar in 2006 naar 81,5 jaar in 2050. Bij vrouwen loopt de levensverwachting op van 81,7 naar 84,2 jaar. Meer mensen zullen dus de pensioenleeftijd bereiken en bovendien zullen gepensioneerden langer leven.

Beroepsbevolking

De verhouding tussen 65-plussers en potentiele beroepsbevolking (20- tot 65-jarigen), neemt sterker toe dan het aandeel 65-plussers. Want niet alleen neemt het aantal 65-plussers toe, ook daalt de potentiele beroepsbevolking met 1 miljoen.

Bevolkingsgroei

De Nederlandse bevolking groeit in 2006 nog maar met 20.000 personen. Deze historisch lage groei is vooral het gevolg van toegenomen emigratie. Tot 2034 wordt een bescheiden bevolkingsgroei met enkele tienduizenden per jaar verwacht.