AMSTERDAM - Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is nog steeds tegen een Europese Grondwet. Dat blijkt dinsdag uit een opiniepeiling van Maurice de Hond.

Driekwart van de Nederlanders vindt niet dat de regering alsnog moet instemmen met de grondwet, zoals die anderhalf jaar geleden door 61 procent van de Nederlandse kiezers in een referendum is verworpen.

De Nederlandse regering besloot de uitkomst van het raadgevend referendum over te nemen en trok het wetsvoorstel voor de grondwet terug.

Referendum

Bijna zestig procent van de ondervraagden kan zich voorstellen dat er een Europese Grondwet komt, waar zij wel achter kunnen staan. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat een aangepaste grondwet opnieuw aan het volk moet worden voorgelegd via een referendum.

De Hond heeft niet gepeild wat mensen zouden kiezen als zij nu opnieuw voor of tegen de grondwet zouden kunnen stemmen.

Geldverspilling

Uit de peiling blijkt verder dat bijna driekwart van de Nederlanders zich ergert aan de geldverspilling in Brussel. Ook vindt bijna zestig procent dat de Europese Unie zich te veel met zaken bemoeit die beter per land kunnen worden geregeld.

Evenveel mensen ergeren zich aan de snelle uitbreiding van de EU. De mogelijke toetreding van Turkije tot de EU staat de helft van de ondervraagden tegen.