DEN HAAG - De CDA'er Herman Wijffels leidt als informateur de onderhandelingen tussen CDA, PvdA en ChristenUie over de vorming van een nieuw kabinet.

Wijffels, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, is momenteel werkzaam als bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Zijn informateurschap volgde maandagavond nadat CDA-leider Jan Peter Balkenende, PvdA-voorman Wouter Bos en ChristenUnie-leider André Rouvoet in een gezamenlijk overleg concludeerden dat ze samen verder willen.

Hoekstra

Met dat overleg rondde informateur Rein Jan Hoekstra (CDA) zijn verkenning af naar welke partijen het best een meerderheidscoalitie kunnen vormen. Tijdens zijn gespreksronde viel eerder de grootste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen, de SP, af.

Ook GroenLinks toonde geen enthousiasme, waarna voor CDA en PvdA samenwerking met de ChristenUnie als meest reële mogelijkheid overbleef. Hoekstra bracht maandagavond aan koningin Beatrix zijn eindverslag uit, waarover de Tweede Kamer dinsdag of woensdag debatteert.

Nieuwe jaar

Alle drie de partijen hebben Hoekstra aangegeven dat zij serieus met elkaar in gesprek willen. De inhoudelijke onderhandelingen starten aan het begin van het nieuwe jaar.

PvdA-leider Bos maakte duidelijk dat hij vooral inzet op veranderingen in de zorg, de inkomensverdeling en het vreemdelingenbeleid. Hij zei maandag nog lang niet voldoende beweging bij het CDA te zien om nieuw beleid in te zetten. Maar daarvoor zijn volgens hem juist de onderhandelingen nodig.

Abortus

Ook met de ChristenUnie zijn de verschillen fors, zo benadrukte Bos. Als voorbeelden noemde hij de euthanasiewetgeving, het homohuwelijk en abortus.

De ChristenUnie wil deze onder het paarse kabinet ingezette soepeler regelgeving het liefst terugdraaien, maar daar werkt de PvdA niet aan mee. "De Nederlandse wetgeving zien wij als een grote verworvenheid", zei Bos, die aangaf dat de ChristenUnie heel goed het PvdA-standpunt kent.

Stabiel

Fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie toonde zich maandag blij dat de bereidheid tot onderhandelen er bij alledrie de partijen is. Volgens hem betekent dat dat de partijen ook bij moeilijke punten willen zoeken om het programmatisch eens te worden.

CDA-leider Balkenende benadrukte dat hij vooral snel tot een stabiel en slagvaardig kabinet wil komen.

Tempo

De nieuwe informateur Wijffels zei maandagavond ook het tempo erin te willen houden, maar dat hangt in zijn ogen vooral van de betrokken partijen af. Volgens hem is het niet goed als de onderhandelingen maanden zouden duren.

Het tijdelijk achterlaten van zijn werkzaamheden in Washington voor het werk aan het Binnenhof vindt Wijffels "niet ideaal".

"Maar op de vraag of je informateur wilt worden, is maar een antwoord mogelijk", zei Wijffels.

Taai

Informateur Rein Jan Hoekstra verwacht "taaie besprekingen" tussen CDA, PvdA en ChristenUnie bij hun poging samen een nieuw kabinet te vormen. Het is volgens hem geen gelopen race, maar desondanks verwacht de informateur dat er "binnen afzienbare tijd" een kabinet kan zijn.

Hoekstra zei dat maandagavond nadat hij het eindverslag aan koningin Beatrix had uitgebracht van zijn verkenning naar welke partijen het best een meerderheidscoalitie kunnen vormen.

Gezamelijk

De Tweede Kamer bespreekt dinsdag of woensdag het eindverslag van Hoekstra. Die bevestigde maandag tijdens een persconferentie dat de CDA'er Herman Wijffels de onderhandelingen tussen CDA, PvdA en ChristenUnie zal leiden. Hoekstra noemde Wijffels als informateur "een gezamenlijk idee" van de drie partijen.

Uit zijn eindverslag blijkt dat een coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie de enige realistische mogelijkheid was die overbleef nadat de SP afhaakte en GroenLinks had aangegeven niet beschikbaar te zijn.

Bekende punten

Hoekstra noemt in zijn eindverslag een groot aantal onderwerpen op waarover in de komende onderhandelingen afspraken gemaakt moeten worden, waarbij hij aantekent dat het niet om een complete lijst gaat. Het betreft bekende punten als de overheidsfinanciën, de fiscalisering van de AOW, de hypotheekrenteaftrek, de zorg, medisch-ethische aspecten, de kinderopvang, het onderwijs en de duurzaamheid.

Volgens Hoesktra zijn onderwerpen die in de verkiezingscampagne door de partijen als breekpunt zijn geformuleerd, bij hem niet als belemmering genoemd. Maar dat betekent niet dat ze ook van tafel zijn, aldus Hoekstra.