PUTTEN - Diverse gemeenten met veel kerkelijk gebonden inwoners verbieden dit jaar het traditionele vuurwerk, vreugdevuur of carbidschieten op oudejaarsdag. De laatste dag van het jaar valt namelijk op een zondag en dan willen de gemeenten zondagsrust.

In Putten op de Veluwe zijn vreugdevuren op oudejaarsdag verboden, omdat die volgens de gemeente altijd met veel herrie en onrust gepaard gaan. De gemeente geeft bij wijze van uitzondering toestemming op de zaterdag voor oudjaar of op nieuwjaarsdag een vreugdevuur te ontsteken. Carbidschieten is wel toegestaan, omdat dat vergelijkbaar is met vuurwerk afsteken en daarvoor gelden landelijke regels, meent de gemeente.

Zondagswet

De gemeente Staphorst is het met die redenering niet eens en heeft de inwoners eind november al gevraagd de zondagsrust te eerbiedigen. Staphorst wil geen vuurwerk, geen vreugdevuren en geen carbidschieten, omdat dat allemaal de rust verstoort, aldus de gemeente.

De burgemeester kan de politie eventueel laten optreden tegen herriemakers op grond van de in Staphorst geldende Zondagswet. Het gemeentebestuur van Rijssen-Holten, eveneens in Overijssel, heeft vorige week besloten dat het afsteken van vuurwerk in de buurt van kerken op oudejaarsdag verboden is. Vanaf een half uur voor een dienst tot een half uur na afloop moet het in de buurt van kerken stil zijn.

Kerkdiensten

In de praktijk betekent dat geen vuurwerk op oudejaarsdag of nieuwjaarsmorgen, want dan zijn er steeds kerkdiensten in de verschillende kerken. In het behoudende deel van de Betuwe gelden nog geen verboden op vuurwerk of carbidschieten, zelfs niet in de streng-christelijke dorpen als Kesteren en Opheusden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft dat enerzijds te maken met de gemeentelijke herindeling, waardoor de raad niet meer in meerderheid christelijk is.

Onrustig

Anderzijds verloopt de jaarwisseling in de Betuwe bijna elk jaar erg onrustig. Vrijwel jaarlijks moet de mobiele eenheid in actie komen om een einde te maken aan rellen en uit de hand lopende vreugdevuren, waarvoor groepen onruststokers speciaal naar dat gebied in Gelderland komen.

Een verbod op knallen of vreugdevuren op oudejaarsdag zou de gemoederen alleen maar verhitten, aldus een gemeentelijke zegsman. De gemeente Neder-Betuwe heeft op diverse plaatsen binnen de gemeente zelfs feesten voor jongeren georganiseerd.