DEN HAAG - De SP en GroenLinks willen opheldering van minister Henk Kamp van Defensie over de grootscheepse NAVO-operatie die is begonnen in de Zuid-Afghaanse provincie Kandahar. Nederland zal daaraan niet alleen luchtsteun verlenen maar dit keer ook grondtroepen leveren, zo is aangekondigd. De SP is ronduit tegen, GroenLinks vindt dat dit duidt op een verdere wijziging in de opbouwstrategie van Nederland.

Beide oppositiepartijen zullen Kamp dinsdag daarvoor naar de Tweede Kamer roepen. CDA en VVD zijn wel voor de Nederlandse steun en vinden ook dat dit binnen het mandaat valt zoals dat met de Tweede Kamer is afgesproken. Volgens de twee coalitiepartijen moet Nederland haar bondgenoten te hulp schieten als dat nodig is.

Omgekeerd gebeurt dat ook. Bovendien vinden ze dat Uruzgan, de naastgelegen provincie waar de Nederlandse militairen zijn gelegerd, veiliger wordt als Kandahar veiliger wordt.

Vuile oorlog

De SP-Kamerlid Harry van Bommel meent dat Kamp Nederland steeds verder de vuile oorlog in Afghanistan intrekt. GroenLinks, net als de SP van meet af aan tegenstander van de Nederlandse deelname aan de ISAF-missie, is ook bezorgd en wil snel opheldering. De PvdA, een kritische voorstander van de Nederlandse missie, was zondag niet bereikbaar voor commentaar.

Aan de operatie Baaz Tsuka doen met name Britse, Deense en Estse militairen mee. De actie is volgens de Nederlandse generaal-majoor Ton van Loon, de commandant van de ISAF-missie in zuidelijk Afghanistan, bedoeld om de bevolking in twee districten te helpen bij haar ontwikkeling. Om die reden wil Defensie in Den Haag niet spreken van een offensief, omdat het er dan op lijkt dat het enige doel is de Taliban uit te schakelen.

Ingelicht

Van Bommel verwijt Kamp dat hij de Tweede Kamer hierover vooraf niet heeft ingelicht. Hij wijst erop dat Nederlandse militairen in Uruzgan zijn om bij te dragen aan de wederopbouw. CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel vindt dat inderdaad hun primaire taak, maar volgens hem kan de opbouw in Uruzgan alleen maar slagen als ook Helmand en Kandahar zich ontwikkelen. Bovendien houden veel Taliban zich daar schuil, waarna ze naar Uruzgan doorstromen.

VVD-Kamerlid Hans van Baalen vindt het verstandig dat Nederland via de snelle interventiemacht meedoet in een andere provincie. Het maakt hem niet uit of daarvoor de extra troepen worden ingeschakeld die tijdelijk in Kandahar zijn gestationeerd of troepen uit Uruzgan. Het is juist onverstandig, meent de liberaal, om daar problemen van te maken. "Anders schieten de Britten en Canadezen ons ook niet meer te hulp als het nodig is."

CDA en VVD wijzen erop dat Nederlandse troepen al eerder meededen bij de operatie Medusa, ook in Kandahar. Daarbij werden naar schatting vijfhonderd Taliban-strijders gedood. De Tweede Kamer heeft die ruimte toen ook gegeven.