LONDEN - Secretaris-generaal Lord Robertson van de NAVO heeft zich donderdag in een interview met de BBC-televisie achter de Irak-politiek van de Amerikaanse regering gesteld. Volgens hem kan er geen sprake van zijn dat de Verenigde Staten het alleen moeten opnemen tegen Irak als het proces van ontwapening spaak loopt, omdat de NAVO de morele verplichting heeft de VS te helpen.

Robertson zei dat er steeds weer uitspraken te beluisteren zijn als zou de VS alleen in actie komen tegen Irak. "Maar het is een feit dat Bush zijn land vast heeft ingebed in de structuren van de NAVO en internationale en multilaterale instellingen." De Verenigde Staten zijn volgens Robertson voor een eventuele oorlog tegen Irak in ieder geval aangewezen op de steunpunten en het luchtruim van hun bondgenoten in het Midden-Oosten.

Robertson benadrukte dat de Amerikaanse president Bush zich tot dusver strikt heeft gehouden aan de koers van de Verenigde Naties ten opzichte van Irak. De NAVO staat volgens hem achter de VN-resolutie voor ontwapening van het land van Saddam Hussein. "Maar als dat proces mislukt heeft de NAVO ondubbelzinnig de morele verplichting aan alle verzoeken van de VS om hulp tegemoet te komen, als de VN besluiten tot een militaire actie tegen Irak."