NEW YORK - De Zuid-Koreaan Ban Ki-moon heeft in New York zijn ambtseed afgelegd als nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij treedt op 1 januari officieel aan als opvolger van de 68-jarige Kofi Annan die de volkerenorganisatie tien jaar heeft geleid.

Ban beloofde voor de vertegenwoordigers van de 192 lidstaten alleen de belangen van de Verenigde Naties te dienen en geen instructies van individuele regeringen of andere organisaties aan te nemen. In een toespraak zei hij daarop dat hij als bruggenbouwer wil werken aan een vreedzamer, welvarender en rechtvaardiger wereld voor toekomstige generaties.

De ex-minister van Buitenlandse Zaken wordt de achtste topman van de VN en de eerste Aziaat sinds de Birmees U Thant die van 1961 tot 1971 aan het hoofd van de VN stond. Voorzitter Haya Rashad al-Khalifa van de Algemene Vergadering neemt de 62-jarige Ban de eed af.

Hervormen

De milde Ban wacht een zware taak. De man die volgens zijn eigen woorden wil "harmoniseren, bemiddelen en het evenwicht zoekt", moet de organisatie hervormen en stroomlijnen. Hij heeft gezegd dat een van zijn hoofddoelen is om het vertrouwen in de VN te herstellen.

De Ghanees Annan heeft de baan van secretaris-generaal omschreven als "de meest onmogelijke baan van de wereld". Ban is al ruim een maand in New York om de overdracht te regelen. Hij gaat leiding geven aan een staf van meer dan 15.000 mensen uit ruim 170 landen.

De topman van de VN wordt voor een periode van vijf jaar gekozen. De Veiligheidsraad draagt hem voor waarna hij door de Algemene Vergadering wordt benoemd. Geen van Bans voorgangers heeft meer dan twee mandaten vervuld hoewel hieraan officieel geen limiet is gesteld.

Frans

Tijdens zijn eerste persconferentie ging Ban Ki-moon echter af als een gieter. Hij verstond een in het Frans gestelde vraag niet. Op verzoek van Ban herhaalde de Canadese journalist de vraag langzamer, maar Ban begreep hem nog steeds niet en stamelde slechts een: "Je n'ai pas pu..." (Ik heb niet kunnen...). Een medewerker schoot hem te hulp en vertaalde de vraag in het Engels, waarop Ban in het Engels antwoordde.

Frans is volgens een eeuwenoude conventie de taal van de internationale diplomatie. Met name Frankrijk eist daarom van een VN-secretaris-generaal dat hij in het Frans kan werken. Ban had dan ook de afgelopen maanden Franse taalles genomen, sinds zijn kandidatuur voor de hoogste VN-post bekend was gemaakt. De Franse VN-ambassadeur Jean-Marc de La Sablière had daarop bevestigd dat Ban de taal van Molière afdoende beheerst.