DEN HAAG - Aan de tijdelijke uitzettingsstop van een oude groep asielzoekers zitten risico's, maar de regeling is uitvoerbaar. Dat betoogde minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie en Vreemdelingenzaken) donderdag in een debat met de Tweede Kamer.

Vorige week had het kabinet nog gesteld dat een langdurige opschorting van uitzettingen vanwege diverse juridische en praktische problemen onuitvoerbaar is.

"Dit is een besluit met risico's, maar verantwoord", zei Hirsch Ballin nu over het besluit dat het demissionaire kabinet geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit het zogeheten terugkeerproject meer uitzet als dat stuit op humanitaire bezwaren. Daarbij kijkt het kabinet in het bijzonder naar gezinnen met kinderen.

Geen pardonregeling

Hirsch Ballin benadrukte opnieuw dat het kabinet met de opschorting van de uitzettingen niet vooruitloopt op een mogelijke pardonregeling. Was dat wel het geval, dan zou dat tot een aanzuigende werking kunnen leiden omdat er verwachtingen ontstaan.

In andere landen met een pardonregeling is dat ook gebeurd, aldus de minister. Volgens hem is het duidelijk wie er onder de tijdelijke maatregel valt.

Terugkeerproject

Hirsch Ballin gaf aan dat ex-asielzoekers die in de gemeentelijke noodopvang zitten, zich sinds woensdag 13 december niet meer kunnen aanmelden voor het terugkeerproject. Daarmee wordt voorkomen dat mensen die in zo'n informele opvang zitten, waar het kabinet al niet enthousiast over was, opeens toch weer in het project komen en onder de strekking van de motie vallen.

Tot nu toe konden afgewezen asielzoekers in die opvang, en die al voor 2001 in Nederland aankwamen, toch nog instromen in het project als zij zich hadden bedacht. Zij hadden daarvoor een handtekening nodig van de gemeente. De uitzetstop geldt alleen voor personen in de laatste fase van het terugkeerproject.

Tevreden

PvdA-leider Wouter Bos is tevreden met de uitleg die Ernst Hirsch Ballin als nieuwe minister voor Vreemdelingenzaken heeft gegeven over de groep asielzoekers die niet worden uitgezet.

Juist omdat Hirsch Ballin een globale formulering op humanitaire gronden hanteert, zal volgens hem precies de groep mensen eronder vallen die de PvdA bedoelt.

Bos zei dat donderdag na afloop van het debat over de asielkwestie. Hij ziet de uitzetstop van afgewezen asielzoekers als "de verzilvering van de nieuwe machtsverhouding in de Tweede Kamer''.

Pardonregeling

Bos gaat er overigens van uit dat er sowieso een pardonregeling komt voor de groep asielzoekers die al vijf jaar in Nederland zijn, al dan niet uitgeprocedeerd. Als dat niet in de formatie gebeurt door de coalitiepartijen dan zal er een initiatief uit de Tweede Kamer komen. Maar ook ziet hij dat het CDA bereid is te onderhandelen over een pardonregeling.

Dat Hirsch Ballin wel mogelijkheden ziet en sommige argumenten van Verdonk niet overneemt, bewijst volgens Bos dat het wel degelijk aan haar persoon lag.