GRONINGEN - Tientallen Nederlandse gemeenten doen een beroep op de Tweede Kamer om een groter aantal uitgeprocedeerde asielzoekers onder de uitzetstop te laten vallen. Dat heeft voorzitter J. van Tilborg van Logo, het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang (en terugkeerbeleid), donderdag bekendgemaakt.

In een gezamenlijke brief aan de Kamer geven de circa honderd gemeenten aan dat het besluit van het demissionaire kabinet geen uitgeprocedeerde gezinnen meer uit te zetten, te beperkt is. "Het besluit is een tegemoetkoming aan de Kamer, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost", aldus Van Tilborg.

"De uitzetstop geldt bijvoorbeeld niet voor mensen die voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend, toen de 'oude' Vreemdelingenwet nog van toepassing was.

Status

Ook van vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan de status nog worden ingetrokken. Dat betekent bijvoorbeeld dat iemand die hier al jaren verblijft en die kinderen in Nederland heeft, terug moet naar het land van herkomst als de situatie in het thuisland verbeterd is."

De gemeenten geven in de brief aan dat ze met CDA-minister Ernst Hirsch Ballin om de tafel willen om de situatie van de overgeslagen groepen te bespreken.