DEN HAAG - Het demissionaire kabinet zal geen uitgeprocedeerde asielzoekers meer uitzetten als humanitaire redenen zich daartegen verzetten. Premier Jan Peter Balkenende heeft dat woensdagnacht in de Tweede Kamer gezegd. Het gaat met name om gezinnen met kinderen. De uitzetstop duurt tot er een nieuw kabinet is.

Bekijk video: Asielzoekers volgen nieuws op de voet

Balkenende liet verder weten dat VVD-minister Rita Verdonk haar portefeuille Vreemdelingenzaken overdraagt aan CDA-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie. Volgens Balkenende verzetten de VVD-ministers zich aanvankelijk tegen deze oplossing. Ze hebben echter toch besloten aan te blijven met het oog op de regeerbaarheid van het land.

De Tweede Kamer debatteert donderdag aan het eind van de ochtend over dit kabinetsbesluit met Balkenende en Hirsch Ballin.

Rutte

De VVD-bewindslieden hebben woensdag met pijn in hun hart besloten in het kabinet te blijven. VVD-leider Mark Rutte zei na afloop van de verklaring van Balkenende dat hij alleen tegemoet komt aan de wensen van de Kamer "vanwege de regeerbaarheid van het land. Bestuurlijk krijgen we, als de VVD opstapt, een totaal onmogelijke situatie."

"We wisten dat we met de huidige Kamermeerderheid altijd een nederlaag zouden lopen, maar het land moet wel bestuurbaar blijven", aldus Rutte. De VVD-fractievoorzitter verwijt zijn collega Wouter Bos van de PvdA een chaotische situatie te hebben veroorzaakt met zijn acties de afgelopen week voor het opschorten van de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Hellend vlak

VVD-vicepremier Gerrit Zalm verklaarde het ook niet eens te zijn met het besluit. "Met dit besluit komt het asielbeleid op een hellend vlak. Het zal leiden tot het aantrekken van andere groepen asielzoekers. Normaal gesproken zouden wij zijn opgestapt, maar wij begrijpen dat het kabinet dan in onbekend vaarwater terechtkomt," zei hij tijdens een persconferentie.

"Voor ons was dit dichtbij de pijngrens". Hij zei zich een beetje te voelen als een "burgemeester in oorlogstijd". "We moesten kiezen uit twee kwaden. Een linkse meerderheid probeert het kabinet te dwingen in een richting die het demissionaire kabinet niet wil", zei Zalm.

Motie

Dinsdag kreeg Verdonk een motie van afkeuring aan haar broek omdat ze tegen de zin van een Kamermeerderheid het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers weer wilde hervatten. De Kamer eiste juist een uitzetstop tot een generaal pardon voor de bewuste groep tijdens de kabinetsformatie is geregeld.

Rutte dreigde eerder alle VVD-ministers uit het kabinet terug te trekken als Verdonk zou worden weggestuurd. Om die reden vergaderde het kabinet woensdag urenlang over de ontstane situatie. Vooral premier Jan Peter Balkenende drong volgens ingewijden aan op het vertrek van Verdonk. Volgens hem moest een motie van afkeuring van het parlement een gevolg krijgen.

Bezworen

Die opstelling en het CDA-streven tegemoet te komen aan de Kamerwens tot een langere stop van uitzettingen, waren reden voor de VVD-bewindslieden met een collectief vertrek te dreigen. Met het overdragen van de portefeuille door Verdonk is een kabinetscrisis bezworen.

De VVD-ministers hoeven nu niet langer verantwoordelijkheid te dragen voor de portefeuille waarin gewerkt wordt aan een uitzetstop van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het CDA is tevreden dat de relatie met de Kamer weer verbeterd kan worden.

Die was onder grote druk komen te staan nadat het kabinet tot twee keer toe een aangenomen motie voor een tijdelijke uitzetstop in afwachting van een generaal pardon niet wilde uitvoeren.