DEN HAAG - De Haarlemse huisarts P. Sutorius is schuldig aan hulp bij zelfdoding van oud-PvdA-senator E. Brongersma in april . De Hoge Raad neemt hiermee de conclusie van het gerechtshof in Amsterdam over. Dit bleek dinsdag uit het arrest van de Hoge Raad in deze zaak, zegt J. Sjöcrona, advocaat van Sutorius.

Het hof legde de huisarts eind vorig jaar echter geen straf op, omdat Sutorius handelde uit grote betrokkenheid en mededogen met zijn patiënt. Volgens het hof had Sutorius niet mogen instemmen met een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hij had andere hulpverleners moeten inschakelen die Brongersma hadden kunnen helpen bij een zingevende invulling van zijn bestaan, oordeelden de raadsheren. De Hoge Raad vond deze motivering voldoende.

Brongersma

De hoogbejaarde oud-PvdA-senator E. Brongersma was niet ongeneeslijk ziek, maar leed volgens eigen zeggen 'aan het leven'. Op zijn dringende verzoek hielp Sutorius hem in april 1998 bij zijn zelfdoding door hem een dodelijk drankje te geven.

Volgens Sjöcrona vindt zijn cliënt de uitspraak zeer teleurstellend. "Sutorius heeft zorgvuldig gehandeld, daar is iedereen het over eens. Dit had juridisch vertaald moeten worden." De raadsman noemt de uitspraak "buitengewoon spijtig voor heel veel patiënten die in dezelfde situatie verkeren als Brongersma."

Hij verwacht dat het voor hen moeilijker wordt een huisarts te vinden die hen wil helpen bij euthanasie. Het Openbaar Ministerie had de Hoge Raad gevraagd de zaak-Sutrorius terug te verwijzen naar een ander gerechtshof. Waarnemend advcoaat-generaal N. Keijzer stelde dat de onherroepelijke uitkomst van deze zaak ook de leidraad wordt voor vergelijkbare zaken in de toekomst. De Hoge Raad legde dit advies naast zich neer.

Het gerechtshof in Amsterdam ging met zijn uitspraak in tegen het oordeel van de rechtbank in Haarlem. Die oordeelde in 2000 dat Sutorius vrijuit ging, omdat hij zorgvuldig had gehandeld.