ZOETERMEER - De kerken kunnen Kerstmis als christelijk feest maar beter afschaffen, vindt de hervormde theoloog prof. dr. A. van de Beek. Kerst heeft in tegenstelling tot de andere grote christelijke feesten geen parallel in het jodendom. Bovendien wortelt kerst niet in het vroege christendom maar in de heidense Romeinse en Germaanse culturen.

Dat heeft Van de Beek, hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, geschreven in zijn pasverschenen boek De kring om de Messias. "Ik meen dat er alle reden is het kerstfeest als christelijk feest af te schaffen. Hoe meer de kerstman daarin zijn intrede doet, en hoe meer het vervanger wordt van het sinterklaasfeest, des te duidelijker wordt dat."

In tegenstelling tot Pasen en Pinksteren heeft het kerstfeest geen joodse wortels, betoogt Van de Beek, voormalig kerkelijk hoogleraar in Leiden. Hij wijst erop dat de kerk van de eerste eeuwen het nog niet vierde. "Het is pas ontstaan in de vierde eeuw, toen de kerk de heersende godsdienst van het Romeinse rijk werd. Het is niet de vervulling van een joods feest maar de opvolger van het Romeinse en Germaanse midwinterfeest. De symbolen stammen niet uit Israël maar uit het heidendom."