DEN HAAG - Het kabinet komt aan het eind van de ochtend bijeen voor spoedberaad over de politieke situatie. In de vroege ochtend aanvaardde de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen VVD-minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie omdat zij weigerde een motie uit te voeren over het stopzetten van het uitzetten van asielzoekers.

Minister Joop Wijn van Economische Zaken (CDA) en zijn collega Gerrit Zalm van Financiën (VVD) spraken woensdagochtend van een zeer bijzondere situatie. Zij gaven verder geen commentaar.

Dinsdagavond dreigde VVD-leider Mark Rutte alle VVD-ministers uit het kabinet terug te trekken als Verdonk moet vertrekken. Ingewijden sluiten niet uit dat dan het hele al demissionaire kabinet opstapt. Zo'n situatie heeft zich in Nederland nog niet eerder voorgedaan.

Kabinetsformatie

Fractieleider André Rouvoet vindt dat de gang van zaken rond het pardonbeleid de kabinetsformatie verder heeft gecompliceerd. Hij zei dat woensdagochtend voor een overleg met informateur Rein Jan Hoekstra. De ChristenUnie wordt gezien als de belangrijkste gegadigde om samen met CDA en PvdA een nieuw kabinet te vormen.

Rouvoet zei verbaasd te zijn dat Verdonk de pardonkwestie zo op scherp heeft gezet. "Ik had gedacht dat ze er verstandiger mee zou omgaan."