NEW YORK - In de verklaring over massavernietigingswapens die Irak heeft overhandigd aan de Verenigde Naties ontbreken gegevens over 6000 chemische bommen. Dat hebben bronnen bij de Verenigde Naties in New York gezegd die het document kennen.

Het wapeninspectieteam van de VN ontdekte voor het eerst in , het jaar dat het Unscom-team het land uit werd gezet, dat Irak gegevens over 6000 chemische bommen achterhield.

Unscom zag toen het zes pagina's tellende document in het hoofdkwartier van de Iraakse luchtmacht. Unscom kreeg geen toestemmming dit zogenoemde Air Force document mee te nemen. Een vrouwelijke VN-inspecteur maakte daarom snel aantekeningen tot het uit haar handen werd gerukt.

12.000 pagina's

Onlangs werd het bewuste document, samen met de andere 12.000 pagina's tellende verklaring van Irak, alsnog overhandigd aan de VN, maar Irak gaf hierbij geen verklaring over de ontbrekende bommen.

Het zou gaan om chemische munitie van het soort dat gebruikt werd in de oorlog tussen Irak en Iran van 1980 tot 1988. Volgens deskundigen gaat het onder meer om 550- en 1000-ponders met een chemische lading. Experts menen dat het mogelijk mosterdgas betreft, omdat Irak sinds 1983 in staat is dit te maken.

200.000 bommen en granaten

Irak zei in 1990 dat het 200.000 stuks chemische munitie had in de vorm van bommen, granaten en mortieren. Hiervan zou ongeveer .000 stuks zijn gebruikt in de oorlog tegen Iran. De rest is volgens Bagdad tijdens en na de Golfoorlog van 1991 vernietigd. Een verklaring over de in het Air Force document genoemde 6000 bommen ontbreekt echter, aldus een van de zegslieden.

De chef van het VN-onderzoeksteam, Hans Blix, zei dat de gegevens in het Air Force document nog worden bestudeerd en dat hij de Veiligheidsraad op 9 januari zal inlichten over de inhoud.