DEN HAAG - Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil per direct de uitzetting hervatten van asielzoekers die mogelijk in aanmerking komen voor een pardonregeling. Dat zei de minister dinsdag in reactie op een motie van de Tweede Kamer om de opschorting van de uitzetting van deze groep asielzoekers te verlengen.

De Tweede Kamer voert dinsdagavond een spoeddebat over de kwestie.

Daarmee strijkt ze de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer tegen de haren in. Zij hadden juist aangegeven een nieuwe PvdA-motie te steunen om de tijdelijke opschorting van de uitzettingen te verlengen. Die stop zou in ieder geval moeten duren totdat een nieuw kabinet een pardonregeling zou hebben gemaakt. De motie zou bij stemming een nipte meerderheid krijgen.

Motie

Verdonk zei dat ze de uitzettingen ook gaat hervatten als de Tweede Kamer de motie over de verlenging daadwerkelijk aanneemt. Ze vindt dat ze zich moet houden aan het kabinetsbeleid en dat ze de wet moet handhaven, precies zoals de VVD en Partij voor de Vrijheid hadden verzocht.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er in afwachting van een pardonregeling voor een oude groep asielzoekers geen mensen meer worden uitgezet die tot die groep behoren. De onderhandelingen over de precieze inhoud van de pardonregeling zouden moeten plaatsvinden tijdens de formatie van het nieuwe kabinet.

Dat is de strekking van de motie die de PvdA dinsdagavond indiende tijdens het spoeddebat. Het voorstel wordt gesteund door de SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren.

Eerder schaarde dezelfde nipte Kamermeerderheid zich achter een PvdA-motie die stelt dat de asielzoekers die voor april 2001 Nederland binnenkwamen, een verblijfsstatus moeten krijgen voor zover ze nog in Nederland zijn. Volgens het kabinet was die motie onuitvoerbaar en onwenselijk.

PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem erkende dat de groep in de vorige motie niet duidelijk genoeg was afgebakend. Hij nuanceerde de beoogde doelgroep nu door erop te wijzen dat de specifieke pardonregeling moet gelden voor de '26.000' asielzoekers die onder het zogeheten project Terugkeer vallen. Hoeveel dat er exact zijn, is volgens Dijsselbloem niet duidelijk. Het zou om circa 39.500 mensen gaan.

Opgeschort

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) had de uitzettingen van uitgeprocedeerden uit het terugkeerproject vorige week opgeschort tot het huidige debat. De tijdelijke stopzetting kon volgens haar echter hooguit enkele dagen duren, omdat anders juridische en praktische problemen ontstaan. De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders wil dat Verdonk de uitzettingen per direct hervat.

PvdA'er Dijsselbloem wees erop dat Verdonk geen plicht heeft om mensen uit te zetten. Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben volgens hem een vertrekplicht, Verdonk heeft een uitzettingsbevoegdheid.