DEN HAAG - Nederland zal hoogstwaarschijnlijk tot juli volgend jaar geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit Libië terugsturen naar hun land van herkomst. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) neemt in die periode bovendien geen beslissingen over Libische asielaanvragen.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) kondigde dinsdag in een overleg met de Tweede Kamer aan dat ze vrijdag in de ministerraad zal voorstellen om het zogeheten besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers uit Libië met een half jaar te verlengen.

Het kabinet schortte de uitzettingen naar Libië in juli met zes maanden op, omdat onduidelijk is hoe uitgeprocedeerde Libiërs worden behandeld bij terugkeer in Libië.

Het kabinet wilde zo mogelijke mishandeling en foltering voorkomen. Verdonk heeft minister Bernard Bot (Buitenlandse Zaken) gevraagd zo spoedig mogelijk met een nieuw ambtsbericht over de actuele situatie in Libië te komen. In afwachting daarvan wil de bewindsvrouw de moratoria verlengen.