DEN HAAG - Nederland is verdeeld over de vraag of burgers een rol moeten krijgen bij strafrechtszaken. Uit onderzoek is gebleken dat 37 procent van de bevolking voorstander is van lekenrechtspraak. Daar staat tegenover dat bijna twee vijfde van de burgers tegen deze vorm van rechtsgang is.

Als lekenrechtspraak wordt ingevoerd, leidt dat tot hogere straffen. Dat verwacht althans twee derde van de bevolking. Een ruime meerderheid voorziet tevens dat straffen begrijpelijker zullen worden.

Deze conclusies staan in een onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd onder 1056 Nederlanders. Het onderzoeksbureau heeft hen ondervraagd in opdracht van het ministerie van Justitie, dat het rapport dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.