DEN HAAG - Verpleeghuisbewoners merken nog maar weinig van de inspanningen om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Op papier ziet de zorg er beter uit, maar in de praktijk is dat nog niet goed te zien.

Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag in een rapport over de 640 verpleeghuizen in het land.

In de helft van de instellingen is het toezicht op demente of anderszins psychogeriatrische bewoners nog niet goed te regelen.

Eten

Ook blijkt in bijna de helft van de instellingen geen garantie dat bewoners voldoende hulp krijgen bij eten en drinken. Verder blijkt dat bij de inzet van personeel te weinig rekening wordt gehouden met de hoeveelheid zorg die bewoners nodig hebben.

Eerder bleek al uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat bewoners van verpleeghuizen gemiddeld vier uur per week minder zorg krijgen dan waar zij recht op hebben, memoreert inspecteur-generaal Gerrit van der Wal in het rapport.

Kritiek

Koepelorganisatie ActiZ ontkent dat bewoners weinig merken van de verbeteringen. De ingezette verbeteringen komen de zorg aan het bed wel degelijk ten goede, stelt ActiZ in een reactie. ActiZ gaat binnenkort wel extra aandacht besteden aan punten van kritiek, zoals hulp bij maaltijden, incontinentie en het voorkomen van infecties.

Verbeteringen

De inspectie ziet echter ook dat de organisaties op verbeteringen hebben ingezet. Daarom wil zij hen de tijd geven deze in de praktijk in te voeren. Zij houdt wel de vinger aan de pols.

Vanaf volgend jaar zal het toezicht vooral gericht zijn op de gevolgen voor de bewoners. De resultaten van de inspectiebezoeken zijn per verpleeghuis terug te vinden op de website van de inspectie.