DEN HAAG - Een tbs'er die met begeleid verlof gaat, krijgt voortaan indien nodig ook een beveiliger aan zijn zijde om te voorkomen dat hij er vandoor gaat. Tot nu toe gingen alleen sociotherapeuten mee. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) kondigde de beveiligingsmaatregel dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewaker is speciaal opgeleid om tbs'ers buiten de kliniek te begeleiden. Of de beveiliger bewapend op stap gaat, is nog niet bekend. Begin volgend jaar komt er een voorstel voor een geweldsinstructie van de begeleiders. Ook zal dan duidelijk worden hoe aan het 'beveiligd verlof' vorm zal worden gegeven, zei een woordvoerder van de minister in een toelichting.

Ontsnappingen

Beveiligd verlof is een nieuwe fase in het begeleid verlof, dat uiteindelijk moet leiden tot een veilige terugkeer van de tbs'er in de samenleving. Recente ontsnappingen van tbs'ers tijdens begeleid verlof, die tot de nodige ophef leidden, hebben volgens Hirsch Ballin duidelijk gemaakt dat het verlofsysteem veiliger moet.

Daarom kiest hij ervoor beveiligers in te zetten. Ook laat hij begin volgend jaar verder onderzoek doen naar nieuwe elektronische technieken die bij verlof kunnen worden gebruikt. Eerdere onderzochte volgsystemen bleken onvoldoende bruikbaar. Medewerkers van tbs-klinieken moeten volgens de bewindsman alerter zijn op signalen dat iemand mogelijk wil ontsnappen. Een nieuw scholingsprogramma moet sociotherapeuten en verlofbegeleiders daarbij helpen.

Verlofaanvragen

Ook komt er een adviescollege die de minister van Justitie gaat adviseren over alle verlofaanvragen van tbs'ers. Daarin zitten negen forensisch psychiaters en psychologen. Als het college een aanvraag afwijst, wordt de verlofmachtiging niet verstrekt. Als het advies is om wel zo'n machtiging te verlenen, kan de minister daarvan afwijken.

Vanaf januari komt er bij wijze van proef een contactpersoon namens justitie die nabestaanden langere tijd kan begeleiden. Als het experiment goed verloopt, komt er ook zo'n voorziening voor slachtoffers van ernstige misdrijven.

Slachtoffers en nabestaanden kunnen nu al te horen krijgen dat een tbs'er een verlofmachtiging krijgt of dat hij terugkeert in de samenleving. Als slachtoffers dat willen, brengt justitie hen ook op de hoogte van een ongeoorloofde afwezigheid van de tbs'er en zijn terugkomst.