DEN HAAG - Twee op de vijf leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs verlaten de school zonder diploma. Op het laagste niveau is de uitval nog hoger. Dat heeft de MBO Raad dinsdag bekendgemaakt.

Als eerste onderwijssector heeft het mbo uitgezocht hoe hoog de uitval per categorie is. Van alle mbo'ers haalt 61 procent het diploma, blijkt uit het onderzoek.

Op het laagste van de vier niveaus die het mbo onderscheidt, is dat 37 procent. Op het hoogste niveau is het slaagpercentage 70.

Accepteren

De raad schrijft de uitval voor een deel toe aan de wettelijke verplichting van de sector om leerlingen op het laagste niveau te accepteren. Van de mbo-studenten beschikt 20 procent niet over het vmbo-diploma. In het middelbaar beroepsonderwijs zitten 485.000 studenten.

Verhuizing

Een op de drie leerlingen gaat van school door ziekte of verhuizing. Formeel is dat uitval, stelt de MBO Raad. Maar het is goed mogelijk dat een deel van de leerlingen zich bij een andere regionaal opleidingencentrum meldt, aldus de koepelorganisatie.