DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt dinsdag een spoeddebat over een pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die voor april 2001 Nederland binnenkwamen. Dat overleg zal ook gaan over een tijdelijk verbod om deze vreemdelingen uit te zetten.

Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) ligt in het debat van twee kanten onder vuur. Een linkse meerderheid onder aanvoering van PvdA en SP wil een generaal pardon en in afwachting daarvan een uitzettingsstop voor asielzoekers die mogelijk onder die regeling vallen.

Verdonk heeft slechts toegezegd tot aan het Kamerdebat niemand uit te zetten en benadrukte dat zo'n stop maar tijdelijk kan.

VVD

Aan de andere kant dringen Verdonks eigen VVD en de Partij voor de Vrijheid (PVV) erop aan zo snel mogelijk weer met de uitzettingen te beginnen. Volgens hen staat de uitzettingsstop haaks op het jarenlang gevoerde kabinetsbeleid. De partijen willen dat behalve Verdonk ook premier Jan Peter Balkenende bij het debat aanwezig is.

De afloop van het debat is moeilijk te voorspellen. Eerder dreigde een aantal linkse partijen een motie van wantrouwen in te dienen als Verdonk hun wens niet uitvoert. Maar ook de VVD speculeerde eerder op consequenties voor de huidige coalitie van CDA en VVD als het kabinet het strenge asielbeleid nu plots aanpast.