DEN HAAG - Er komt geen kabinet van CDA, PvdA en SP. Maandag concludeerden CDA-leider Jan Peter Balkenende en SP-leider Jan Marijnissen dat de inhoudelijke verschillen tussen de twee partijen te groot zijn en er geen vertrouwen bestaat dat ze het ooit eens kunnen worden. Informateur Rein Jan Hoekstra noemde de verschillen na twee weken praten "talrijk, zwaar en op sommige punten fundamenteel".

Als voorbeelden noemde hij inkomensverdeling, internationaal beleid en lastenverzwaring voor bedrijven. Marijnissen noemde de breuk "onvermijdelijk". "We gaan niet aansluiten bij zittend of staand beleid van Balkenende." Ook Balkenende zei dat de verschillen te groot waren. "De geloofwaardigheid van beide partijen was in het geding."

Informateur Hoekstra richt zich nu op andere mogelijkheden voor een meerderheidscoalitie. Hij ontvangt daarvoor de komende dagen weer alle fractieleiders uit de Tweede Kamer. De meest voor de hand liggende optie is een kabinet van CDA en PvdA, aangevuld met ChristenUnie of GroenLinks.

Verkennen

Hoekstra kreeg ruim twee weken geleden van de koningin de opdracht te verkennen welke partijen het beste een stabiele meerderheidsregering kunnen vormen. Na een eerste inventarisatie leek een coalitie van CDA, PvdA en SP het meest kansrijk. De SP bleek na de parlementsverkiezingen van 22 november met een winst van zestien zetels de grote winnaar.

Hoewel SP-leider Marijnissen steeds beweerde dat hij bereid was over alles te praten, gaf hij bij de informateur al meteen te kennen dat hij meer ziet in samenwerking met PvdA en GroenLinks.

Balkenende liet al snel weten weinig trek te hebben in een coalitie met de SP. Niet alleen door de inhoudelijke verschillen, maar ook omdat in een kabinet van CDA, PvdA en SP de twee linkse partijen samen de meerderheid zouden hebben.

Bos

PvdA-leider Wouter Bos zag als enige wel mogelijkheden voor een kabinet van CDA, PvdA en SP. Hij toonde zich maandag zeer teleurgesteld over het afhaken van de SP. De conclusie bleek eind vorige week al getrokken, maar Bos probeerde het hele weekeinde nog de SP op andere gedachten te brengen. Hij had graag met deze partij een links blok gevormd om iets te doen aan armoedebestrijding en verbetering van de gezondheidszorg. Bos zei niet te weten hoe het nu verder moet. Binnen de PvdA bestaat vooralsnog weinig animo om met de ChristenUnie te gaan regeren.

Fractieleider André Rouvoet van de ChristenUnie vindt dat de besprekingen tussen CDA, PvdA en SP over de vorming van een nieuw kabinet "wel heel snel zijn mislukt". Het is voor hem geen uitgemaakte zaak dat de ChristenUnie nu de plaats van de SP inneemt. "De ChristenUnie is geen vanzelfsprekende terugvaloptie." Volgens hem is ook een coalitie met GroenLinks een mogelijkheid. "Die hebben één zetel meer dan wij."

GroenLinks Net als de ChristenUnie vindt ook GroenLinks dat duidelijk gemaakt moet worden waarom de besprekingen met de SP zijn mislukt. GroenLinks zal daarom dinsdag een spoeddebat aanvragen met informateur Hoekstra. De woordvoerder van GroenLinks wilde maandag nog niet zeggen of zijn fractie trek heeft in gesprekken over kabinetsdeelname.