DEN HAAG - Nederlandse goede doelenorganisaties hebben in 2005 een bedrag van 995 miljoen euro bij het publiek opgehaald. Dat is 45 miljoen meer dan het voorgaande jaar. De tsunami die eind 2004 Zuidoost-Azië plaagde, deed de mensen diep in hun buidel tasten: voor de gevolgen van de natuurramp werd 200 miljoen euro ingezameld.

Dat staat in de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) die maandag is gepresenteerd.

Recordbedrag

De uitgaven van de charitatieve organisaties aan goede doelen stegen in 2005 naar een recordbedrag van 2,5 miljard euro. Naast het bedrag dat de organisaties bij het publiek ophaalden, kregen zij ook geld uit loterijen en publieke fondsenwerving. Bovendien waren subsidies van de overheid een grote inkomstenpost.

Bijna de helft van de uitgaven van de goede doelenorganisaties werd aangewend voor internationale hulp. 23 Procent ging naar welzijnsprojecten, 13 procent naar de gezondheidszorg in Nederland en 16 procent naar natuur en milieu.

Stichting Cordaid

De top tien van de grootste charitatieve instellingen week weinig af van die van 2004. Stichting Cordaid, de overkoepelende organisatie van onder andere Memisa en Mensen in Nood, had met 219,6 miljoen euro het meeste geld beschikbaar om aan goede doelen te schenken. Het Leger des Heils volgt op de tweede plaats met 202,3 miljoen. Op nummer drie staat Oxfam Novib met 199,8 miljoen.

Het CBF baseert de conclusies op gegevens van 625 instellingen. Het voorgaande jaar nam het bureau 546 instellingen in zijn rapportage op.