DEN HAAG - Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) gaat zich als Tweede Kamerlid vooral bezighouden met de portefeuille onderwijs. Dat staat in een overzicht op de website van de VVD.

Verdonk 'krijgt' verder jeugdcriminaliteit. Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken gaat in de fractie het woord voeren over de Nederlandse Antillen en het mediabeleid.

Minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) zal zich storten op cultuur. Collega Henk Kamp (Defensie) gaat integratie 'doen'.

Commissie

Voormalig VVD-minister Sybilla Dekker gaat een commissie leiden die voor haar partij de afgelopen gemeenteraads- en landelijke verkiezingen gaat evalueren. Dat maakte partijvoorzitter Jan van Zanen zaterdag bekend tijdens een bijeenkomst in Zoetermeer.

Ook bekijkt de commissie naar hoe de verkiezing van de VVD-lijsttrekker is verlopen. Dekker trad in september af als minister van VROM nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vernietigende conclusies had getrokken over de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost.

Haags clubje

Wie de andere leden van de commissie worden, is nog niet duidelijk, zo bleek op de partijbijeenkomst waarop werd teruggeblikt op de voor de VVD teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen. Maar Van Zanen gaf wel aan dat het geen "Haags clubje" moet worden.

"Het hoofdbestuur heeft dringend behoefte aan een brede evaluatie van deze drie verkiezingen", zei hij. "Ook moet worden afgesproken hoe we met elkaar omgaan in de partij." In mei 2007 wordt het rapport verwacht.

Teleurstellend

De Kamerverkiezingen zijn voor de VVD ronduit teleurstellend verlopen, zeiden zowel Rutte als Van Zanen. De partij haalde 22 zetels, zes minder dan bij de verkiezingen in 2003. "Die uitslag vereist bezinning en een nuchtere analyse van de campagne", aldus Rutte.

Van Zanen hamerde erop dat de partij nu eensgezindheid moet uitstralen. Hij ging daarbij niet in op de poging van nummer 2 op de VVD-lijst, Rita Verdonk, het partijleiderschap op te eisen. Zij kreeg bij de verkiezingen 620.000 voorkeursstemmen, 60.000 meer dan Rutte.

VVD-prominent Frits Bolkestein noemde dat voor Verdonk een "geweldig resultaat". Ook hij wees op de noodzaak van eenheid. "Rutte verdient steun van de voltallige fractie."