AMSTERDAM - Het tekort in de kas van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) loopt sterker op dan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vorige week nog verwachtte. Aan de hand van de nieuwste, en somberdere, vooruitzichten van het Centraal Planbureau zijn nieuwe berekeningen gemaakt. Het tekort zal eind niet uitkomen op 10 miljard euro, maar op 14 miljard euro.

De premies van de AWBZ komen binnen via de inkomstenbelasting, en het geld gaat onder meer naar verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorg.

Het CVZ denkt dat de overheid een knoop zal moeten doorhakken: hogere premies of snijden in voorzieningen. Hogere eigen bijdragen zouden te weinig soelaas bieden.

De uitgaven in de AWBZ stegen dit jaar met 14 procent. De kas vertoont nu een tekort van 4 miljard euro. Het kabinet heeft besloten de premie te verhogen van 10,25 procent dit jaar naar ,05 procent volgend jaar.

Het CVZ heeft berekend dat de premie de komende jaren 13,7 procent moet worden om eind 2006 zonder tekorten te zitten. Nu de premie voor volgend jaar al te laag is vastgesteld, zal die vanaf op 14 procent moeten komen.