DEN HAAG - Justitie wil voorkomen dat verdachten na arrestatie hun identiteit kunnen verhullen. Daarom moeten van aangehouden verdachten foto's en digitale vingerafdrukken worden genomen. Dat bepleit minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) in een brief die hij vrijdag aan de Tweede Kamer stuurt.

Hij zet deze stap na onderzoeken van zijn ministerie, waaruit blijkt dat er onduidelijkheid kan bestaan over de identiteit van aangehouden personen. De maatregel moet gaan gelden voor mensen die verdacht worden van een misdrijf waarvoor zij in voorlopige hechtenis kunnen worden genomen.

Ook in andere gevallen mogen foto's en vingerafdrukken worden genomen als er twijfels bestaan over de identiteit.

Hirsch Ballin

Hirsch Ballin wil dat de nieuwe aanpak in 2008 volledig is ingevoerd. Daartoe zal hij begin volgend jaar een wetsvoorstel voorleggen aan de betrokken instanties. Bij wijze van inhaalslag worden volgend jaar ook de gegevens van alle gedetineerden verzameld.

De invoering van de maatregelen tegen identiteitsfraude vergt investeringen in apparatuur, software en de betrokken organisaties.

Onder meer politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering en justitiële inrichtingen krijgen apparatuur om vingerafdrukken digitaal te controleren. Aan de hand van een foto en de afdrukken kunnen zij dan bezien of de juiste persoon zich heeft gemeld.