DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt dinsdag een spoeddebat over een pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers die voor april 2001 Nederland binnenkwamen. Dat overleg zal dan ook gaan over een tijdelijk verbod om deze vreemdelingen uit te zetten.

De VVD en de Partij voor de Vrijheid wilden nog deze donderdag in debat over de uitzettingsstop. Maar een Kamermeerderheid (PvdA, GroenLinks, CDA, SP en ChristenUnie) pleitten ervoor het debat dinsdag te houden. Dan kan verantwoordelijk minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) er bij zijn. Zij was donderdag wegens persoonlijke omstandigheden niet beschikbaar.