VELSEN - Toezichthouders en politiemensen gaan de overlast door naaktlopende en vrijende mensen in recreatiegebied Spaarnwoude vanaf april hard aanpakken. Volgens directeur Jan Hylkema van het recreatieschap is de overlast in 2006 veel hoger dan in de afgelopen jaren.

De toename van het aantal uitgedeelde bekeuringen loopt in de honderden, aldus Hylkema.

"Het afgelopen jaar zijn we al strenger opgetreden, maar dat zullen we nog intensiever doen. Met extra inzet van de politie willen we het probleem de kop indrukken."