DEN HAAG - Steeds meer allochtonen volgen hoger onderwijs, steeds meer immigranten hebben een goede baan en steeds meer Nederlanders letten op hun gezondheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft donderdag een rapport gepresenteerd met een opsomming van positieve ontwikkelingen in Nederland.

Het SCP constateert dat het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs de laatste tien jaar meer dan verdubbeld is. Een derde van de Surinamers tussen de 15 en 65 jaar maakt inmiddels deel uit van de middenklasse.

Scholen besteden vaker dan vroeger extra aandacht aan getalenteerde leerlingen. Boeren gooien het roer om en richten zich steeds vaker op biologische teelt, plattelandstoerisme of natuurbehoud.

Veel, vooral hoogopgeleide, moeders hebben een volledige baan die ze met hun gezin weten te combineren. En ook al zijn de kerken de laatste decennia leeggestroomd, het SCP constateert dat wekelijks nog altijd 800.000 mensen ter kerke gaan. Juist de kerkgangers geven veel aan goede doelen en doen volop vrijwilligerswerk.

Het SCP hoopt dat het rapport vol positieve ontwikkelingen mensen en politici vlak voor het nieuwe jaar en een nieuwe kabinetsperiode inspireert om Nederland eens met andere ogen te bezien.