DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft de omstreden plannen voor een vrijer huurbeleid dinsdag tot controversieel onderwerp verklaard en behandelt de plannen niet zolang er geen nieuw kabinet is. Het is daardoor uitgesloten dat de kabinetsplannen nog op 1 januari kunnen ingaan, zoals de bedoeling was.

Bekijk video Uitgangspunt van de plannen was de huren te liberaliseren als oplossing voor de vastzittende woningmarkt. Verhuurders zouden vanaf 2010 de huren van een kwart van de huurwoningen zelf bepalen. De WOZ-waarde zou daarbij een rol spelen. Voorwaarde was wel dat er voldoende nieuwe woningen zouden zijn gebouwd.

Complex

Tegenstanders noemden de voorstellen te complex en voorspelden ellenlange procedures tussen verhuurders en huurders. De vorige Tweede Kamer nam het voorstel op de laatste vergaderdag aan met 72 stemmen voor en 63 tegen. D66, PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie stemden tegen.

Alleen de VVD in de Eerste Kamer wilde de huurwet behandelen.

Speerpunt

Het plan was een van de speerpunten van de afgetreden VVD-minister Sybilla Dekker (VROM) die het onder druk van CDA en D66 meerdere keren moest bijstellen. Dekkers opvolger Pieter Winsemius liet via een woordvoerster weten dat hij de voorstellen graag had willen behandelen in de Eerste Kamer. Hij noemde het spijtig dat dit niet doorgaat. "Er is zoveel werk aan besteed. Dat er iets moet gebeuren daar is iedereen het over eens. Het is nu aan het nieuwe kabinet. Wij wachten ook af."

GroenLinks-senator Jos van der Lans concludeerde dinsdag dat er een streep is getrokken door vier jaar bewind van mevrouw Dekker. "De bal ligt bij het nieuwe kabinet. Het is maar zeer de vraag of een volgend kabinet het ziet zitten om verder te gaan met deze plannen."

'Teleurstellend'

Willem van Leeuwen, voorzitter van Aedes de koepel van woningcorporaties, vindt de uitkomst teleurstellend. Hij ziet wel perspectief "in de kabinetsformatie die nu zijn schaduw vooruit heeft geworpen". Volgens Van Leeuwen moet er nu pas op de plaats worden gemaakt "om straks een heel nieuw woningmarktbeleid te krijgen". Van Leeuwen wil dat er een commissie met gezaghebbende personen komt die zeer snel voorstellen doet "waarin geen heilige huisjes te vinden zijn over bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek".

Sinterklaascadeau

De Woonbond liet dinsdag weten blij te zijn met de beslissing van de Eerste Kamer. De afgelopen maanden verzette de bond zich samen met huurdersorganisaties tegen de plannen voor een nieuwe huurwetgeving.

Directeur Mária van Veen spreekt van een mooi sinterklaascadeau voor de huurders, maar wijst erop dat de buit nog niet binnen is.

"We zijn enorm trots op dit resultaat, maar het is van belang dat er een nieuw kabinet komt dat zich uitspreekt voor een inflatievolgend huurbeleid en dat de bezuinigingen op de huurtoeslag terugdraait."