AMSTERDAM - Het aantal gevallen van moord en doodslag is dit jaar opnieuw sterk gedaald. Volgens het weekblad Elsevier stevent 2006 af op een laagterecord. De teller staat momenteel op 140.

Het jaar 2005 liet ook al een gematigd cijfer zien: toen werden er 201 mensen door geweld om het leven gebracht. Elsevier houdt sinds 1992 de jaarlijke aantallen moorden en doodslagen bij. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen in Nederland gemiddeld 250 mensen per jaar door geweld om het leven.

1997

In het laatste decennium van de vorige eeuw was 1997 nummer één: 283 Personen lieten toen het leven als gevolg van moord of doodslag. In 2001 vielen er nog 255 slachtoffers, de jaren daarna lag het aantal telkens iets boven de 200. Alleen in 2003 kwam beduidend hoger uit: 232.

Elsevier voorspelt dat het 'eindcijfer' dit jaar op hooguit 160 tot 170 zal uitkomen, gerekend naar het gemiddelde in de decembermaanden van voorgaande jaren. In de drie grote steden zijn de cijfers 'spectaculair' gedaald, aldus het weekblad. Werden er in Amsterdam vorig jaar nog 32 moorden geregistreerd, momenteel ligt het cijfer op zestien.

Trend

Het blad meent dat de dalende trend geen toeval kan zijn. De vergrijzing speelt een rol, aldus Elsevier: Ouderen plegen minder vaak dodelijk geweld dan jongeren.

Ook de aantrekkende economie, minder agressie opwekkend crackgebruik onder drugsverslaafden, de vroegtijdige aanpak van huiselijk geweld, het dalende aantal asielzoekers en het strengere asielbeleid kunnen volgens Elsevier als mogelijke verklaringen voor het dalende moord- en doodslagcijfer worden gezien. Asielzoekers en illegalen zijn al jaren oververtegenwoordigd in de cijfers, schrijft het weekblad.

De relatief gunstige moord- en doodslagstatistiek staat haaks op het stijgend aantal geweldsmisdrijven tegen personen, waarvan de Dienst Nationale Recherche Informatie maandag nog gewag maakte. Dit cijfer is de afgelopen vier jaar telkens opgelopen.