DEN HAAG - Het kabinet wijst een generaal pardon voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn af. Ook komt er geen tijdelijk uitzettingsverbod voor deze groep.

Dat hebben betrouwbare bronnen dinsdag gezegd na afloop van een extra overleg van de meest betrokken bewindslieden over de brief die ze dinsdagmiddag over de kwestie naar de Tweede Kamer sturen.

Het demissionaire kabinet meent dat de Kamer een onmogelijke opdracht heeft gegeven. Zo is onduidelijk hoeveel asielzoekers onder het pardon komen te vallen. Ook zou de regeling onrechtvaardig zijn ten opzichte van asielzoekers die eerder wel vertrokken. Het kabinet is bovendien bang voor een aanzuigende werking.

Motie

Een nipte meerderheid van het parlement steunde vorige week donderdag een motie van de PvdA om te komen tot een generaal pardon en in afwachting daarvan geen asielzoekers uit te zetten. Maar volgens het kabinet is die motie om staatsrechtelijke, technische en inhoudelijke redenen niet uitvoerbaar.

Het schrijven van de brief kostte aanvankelijk veel hoofdbrekens, omdat de bewindslieden van CDA en VVD niet op één lijn zaten. Volgens diverse bronnen zouden de CDA-ministers de opppositie tegemoet hebben willen komen door het uitzetten van asielzoekers voorlopig op te schorten. De VVD-ministers zijn daar echter dwars voor gaan liggen.

Steun

De motie werd vorige week aangenomen met steun van de linkse partijen. Het generaal pardon speelt een belangrijke rol in de kabinetsformatie, waar CDA, PvdA en SP samen om tafel zitten. PvdA en SP wilen dat er een generaal pardon komt, het CDA staat daar volgens bronnen in die partij niet onwelwillend tegenover.

Maar premier en CDA-leider Jan Peter Balkenende vindt dat dat aan de formatietafel geregeld moet worden en niet in de Tweede Kamer. Hij heeft PvdA en SP verweten dat ze op twee borden tegelijk schaken.

Wantrouwen

Nu het kabinet de motie niet uitvoert, is het niet uitgesloten dat de linkse partijen een motie van wantrouwen indienen. Die is dan in eerste instantie gericht op de eerstverantwoordelijke minister, Rita Verdonk, maar zou volgens ingewijden door de overige bewindslieden ervaren kunnen worden als een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. Ingewijden binnen de VVD lieten eerder al weten dat ze mogelijk opstappen als hun partijgenoot Verdonk wordt weggestuurd.