DEN HAAG - Dierenrechten moeten in Nederland, net als in Duitsland worden opgenomen in de grondwet, vindt GroenLinks. De partij heeft hier zondag een wetsvoorstel voor ingediend. Het voorstel wordt gesteund door meer dan vierduizend mensen die een manifest hebben ondertekend.

GroenLinks wil het welzijn van dieren toevoegen aan artikel 21 van de grondwet, dat gaat over de zorg voor het milieu.

Als het voorstel wordt aangenomen, dan moeten dierenwelzijnswetten, als de Gezondheid- en welzijnswet voor Dieren, de Wet op de dierproeven en de Flora- en Faunawet, opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de bio-industrie, maar ook voor dierproeven en de jacht.

Vier jaar

Een grondwetswijziging kan pas op zijn vroegst over vier jaar in werking treden. Daar wil Tweede Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks niet op wachten. Zij zal dinsdag bij de behandeling van de landbouwbegroting een pleidooi houden voor snelle maatregelen.

Sinds de verkiezingen lijkt er een meer diervriendelijke meerderheid in de Tweede Kamer te zijn ontstaan. De verwachting is dat behalve GroenLinks ook D66, de Partij voor de Dieren, de SP en andere partijen met voorstellen over dierenwelzijn komen, zoals een verbod op onverdoofde castratie van biggen, minder lange veetransporten en een verbod op legbatterijen.