DEN HAAG - CDA-fractievoorzitter Balkenende heeft zich zaterdag na zijn gesprek met informateur Rein Jan Hoekstra niet uitgesproken voor samenwerking met SP en PvdA. Wel maakte hij deze partijen het verwijt, dat ze via de Tweede Kamer een generaal pardon en een stop op het uitzetten van asielzoekers proberen af te dwingen.

Balkenende zei dat het niet tot gesprekken over samenwerking kan komen voordat er "helderheid" is hoe de partijen proberen hun doelen te bereiken: via "toevallige meerderheden" in de Kamer of door gesprekken in de formatie.

"Mijn enthousiasme is getemperd door het Kamerdebat over een generaal pardon," zei Balkenende. Donderdag nam de Tweede Kamer met 75 tegen 74 stemmen een motie aan, waarin werd aangedrongen op een generaal pardon en waarin staat dat voorlopig geen asielzoekers, die vallen onder oude wetgeving, uitgezet mogen worden. Het kabinet laat de Kamer dinsdag weten hoe het met de motie omgaat.

Schaken

"Als dit het beeld bepaalt van de formatie, maak ik mij grote zorgen," aldus Balkenende. Volgens hem gaat het erom dat partijen in de formatie investeren in "goede betrekkingen en vertrouwen over en weer." Balkenende vindt dat de partijen tijdens de formatie niet op twee borden moeten schaken.

Balkenende is niet de eerste fractieleider die een vergelijking maakt met schaken. Eerder liet fractievoorzitter Jan Marijnissen (SP) weten dat het hem zorgen baart dat het CDA zich niet uitspreekt over mogelijke coalities. Marijnissen vroeg zich hardop af of de christendemocraten mogelijk 'op meerdere borden schaken'.

Bos

PvdA-leider Wouter Bos zegt bereid te zijn afspraken te maken met het CDA over hoe in de formatie omgegaan moet worden met gevoelige kwesties als het generaal pardon. Hij wil dat echter alleen doen bij 'serieuze onderhandelingen'.

"Balkenende moet kennelijk nog wennen aan de veranderde politieke verhoudingen", aldus Bos tijdens een partijbijeenkomst in Utrecht. De partijleider noemde de opstelling van de PvdA "buitengewoon redelijk." De PvdA wil een stop op het uitzetten van asielzoekers in afwachting van nieuw beleid.

Als voorbeeld van een mogelijke afspraak in de formatie noemde Bos de behandeling van de begroting van het ministerie van VROM in de Tweede Kamer. Daarbij zou kunnen worden afgesproken, dat een huurverhoging nog niet ingaat in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen in de formatie.

Zowel Bos als Marijnissen pleiten voor samenwerking van hun partijen met het CDA in een nieuwe coalitie. Zij verwachten van Balkenende dat hij duidelijkheid geeft of ook hij een kabinet wil van CDA, PvdA en SP.

Dat deed Balkenende dus niet. Hij zei wel dat hij de resultaten van de afgelopen regeerperiode niet in de waagschaal wil stellen. De CDA-leider wilde zich ook niet uitlaten over eventuele andere coalities. Het gaat hem nu allereerst om de "zuiverheid van de discussies" over nieuwe samenwerking.

Nieuw elan

Balkenende zei dinsdag na een gesprek met Hoekstra, dat er in Nederland "nieuw elan" nodig is. Bos en Marijnissen hebben dat uitgelegd als een signaal, dat Balkenende na een coalitie met de VVD bereid zou zijn tot een nieuwe samenwerking met linkse partijen.

Beatrix

Informateur Hoekstra heeft zaterdag gebeld met koningin Beatrix over de voortgang van de informatie, zo liet de Rijksvoorlichtingdienst zaterdag weten.