DEN HAAG - Het kabinet blijft een generaal pardon afwijzen voor asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Ingewijden hebben dat vrijdag gemeld.

Het kabinet trotseert daarmee de Tweede Kamer die zich donderdagavond uitsprak voor een pardon en eiste dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) niemand uitzet tot de regeling er is.

Verdonk zelf wilde vrijdag na afloop van de ministerraad alleen maar kwijt dat ze zo spoedig mogelijk een brief aan de Kamer stuurt waarin ze reageert op de motie van PvdA-leider Wouter Bos. De Kamer nam die motie donderdag tijdens het spoeddebat met 75 tegen 74 stemmen aan.

Onrechtvaardig

Het kabinet houdt echter vast aan zijn eigen beleid. Zo zou een generaal pardon onrechtvaardig zijn tegenover asielzoekers die eerder wel ons land hebben verlaten. Ook vreest Verdonk een aanzuigende werking. Het onmiddellijk stopzetten van uitzettingen is volgens de minister bovendien ongewenst. De overheid dient zich te houden aan rechterlijke uitspraken en wettelijke termijnen voor duidelijkheid over een besluit.

Bos wil uiterlijk dinsdagochtend horen hoe het kabinet denkt de motie te gaan uitvoeren. Hij voorspelde donderdagavond al "een buitengewoon moeilijke situatie" voor Verdonk als ze de wens van de Kamer niet uitvoert. Het kabinet heeft de komende dagen nodig om de brief aan het parlement precies te formuleren.