DEN HAAG - Het kabinet wil een einde maken aan de openbare aanbeveling van de gemeenteraad bij het benoemen van een burgemeester. Een referendum in de gemeente over de meest geschikte kandidaat wordt onmogelijk gemaakt.

Op voorstel van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft het kabinet vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel met deze strekking. De huidige procedure om een burgemeester te benoemen is sinds vorig jaar augustus van kracht, maar blijkt in praktijk niet goed te werken.

Sindsdien is sprake van een zogeheten dubbele voordracht en wordt ook de naam bekend van de kandidaat-burgemeester, die tijdens de race afvalt. Dat heeft ertoe geleid, dat kandidaten zich terugtrokken uit vrees voor negatieve gevolgen voor hun functioneren in hun bestaande baan. Bovendien zijn kandidaten bang dat ze in de toekomst bij een andere procedure minder kans maken, als ze eerder in een andere gemeente zijn afgevallen.

Niets te kiezen

Een referendum heeft volgens het kabinet geen zin, omdat de burgers bij het benoemen van een burgemeester eigenlijk niets te kiezen hebben. De bevoegdheden van een burgemeester zijn te beperkt om met een verkiezingsprogramma te kunnen komen.

Gelijktijdig met dit wetsvoorstel kwam het kabinet met een 'verkennende notitie' over een gekozen burgemeester. Daarin worden alle voors en tegens van een gekozen burgemeester op een rijtje gezet. Een volgend kabinet kan daarmee zijn voordeel doen.