DEN HAAG - Het begin van de Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Uruzgan is geslaagd. Na vier maanden zijn er al resultaten zichtbaar en zijn goede contacten opgebouwd met het provinciale en lokale bestuur.

De nieuwe gouverneur Munib is actief en breidt zijn autoriteit geleidelijk uit. Door overleg in gang te zetten tussen de stammen, neemt het onderling geweld af.

Het positieve oordeel komt van de Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn en de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan Roeland van de Geer. Vrijdag gaven zij in Den Haag voor het eerst een gezamenlijke briefing over de stand van zaken. Zij spreken tegen dat het in Uruzgan slechter gaat.

Doden

Sinds het officiële begin in augustus zijn er negen gevechtscontacten geweest, waarbij twee Nederlandse gewonden vielen. Aan vijandelijke zijde vielen wel doden. Er zijn vele tientallen patrouilles geweest, ook te voet.

Buiten de poort gaan altijd Afghaanse manschappen mee, vooral om de bevolking te tonen dat ook zij voor veiligheid kunnen zorgen. Honderden Afghanen worden daarvoor opgeleid. Nederland betaalt mee aan de salarissen van politiemensen.

Bevolking

Berlijn en Van de Geer benadrukten dat ook andere landen zich lovend uitlaten over de Nederlandse aanpak. Die is gericht op de bevolking en de wederopbouw. De lokale bevolking ziet de Nederlandse militairen als respectvol voor de cultuur, open en invoelend, zei Van de Geer.

Alleen als het nodig is, wordt gevochten. Volgens Berlijn vergt behoedzaamheid en terughoudendheid soms het uiterste van militairen ter plekke. "Als je wilt kun je in Afghanistan zeven dagen per week, 24 uur lang vechten. Maar dan kom je in een geweldspiraal."

Diplomatie

De hoogste militair in Nederland blijft binnen NAVO-verband erop aandringen de bevolking centraal te stellen. Het concept van militaire veiligheid, diplomatie en ontwikkeling zoals de Task Force Uruzgan (TFU) aanhoudt, is gepikt van de Canadezen. Andere landen kijken weer naar de Nederlandse strategie van de inktvlekwerking, waarbij de inzet eerst op een klein gebied is gericht en bij succes wordt uitgebreid.