AMSTERDAM - De Fontys Hogeschool in Eindhoven heeft een studie over de leeftijdsbepaling van jonge asielzoekers uit de bibliotheek gehaald. Volgens het wetenschappelijke radioprogramma Argos deed de school dit om te voorkomen dat iemand kennis nam van de inhoud.

In de scriptie uit 2004 werd kritiek geleverd op de manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) bepaalt.

De studenten kregen op een zeker moment een telefoontje van de school dat zij hun onderzoeksresultaten moesten inleveren. Ook mochten zij geen contact meer hebben met kinderradioloog Simon Robben, een wetenschapper van de Universiteit van Maastricht die de studenten begeleidde. Robben is een criticus van de door de IND gehanteerde methode.

'Goede band'

De studenten kregen de opdracht iedere verwijzing naar de IND uit de scriptie te halen. Zelfs de term 'ama' mochten zij niet gebruiken. Fontys ontkent de studenten onder druk gezet te hebben. De school zegt dat de studenten informatie wilden gebruiken die door de IND niet vrijwillig was afgestaan en de maatregelen te hebben getroffen om de goede band met de IND als stageplaats te behouden.

Spleetje

De onderzoeksmethode die de IND bij het bepalen van de leeftijd hanteert, zou volgens de studenten en Robben niet betrouwbaar zijn. Met behulp van een röntgenfoto wordt het sleutelbeen bekeken. In dat been zit een spleetje dat dichtgegroeid is als iemand twintig is. Volgens Robben is die methode niet onomstreden omdat het spleetje in het sleutelbeen per individu verschilt.

De conclusie van de scriptie luidde dat het geen betrouwbare methode is om leeftijd te bepalen. Het onderzoek dient ertoe om te zien of een asielzoeker minderjarig is. Is het spleetje dichtgegroeid, dan wordt geen verblijfsvergunning afgegeven.

Opheldering

SP-Kamerlid Jan de Wit heeft in de uitzending aangegeven dat hij opheldering wil van minister van Onderwijs Maria van der Hoeven (CDA) en van minister voor Vreemdelingenzaken Rita Verdonk (VVD).