DEN HAAG - De Tweede Kamer wil een generaal pardon voor asielzoekers die voor april 2001 Nederland zijn binnengekomen. Ze dwong donderdagavond tijdens een spoeddebat af dat minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) geen mensen uitzet tot de pardonregeling er is.

De Kamer, die donderdag na de verkiezingen van vorige week voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen was, gaat ervan uit dat het pardon tijdens de lopende kabinetsformatie definitief geregeld wordt. Initiatiefnemer PvdA kreeg steun van SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren. Verdonk had de motie tijdens het debat "ten zeerste ontraden". De motie haalde het echter nipt: 75 tegen 74 stemmen. Verdonk, inmiddels beëdigd als Kamerlid, stemde zelf ook tegen.

De Kamer wil voor dinsdagochtend horen hoe het kabinet denkt de motie uit te voeren. Volgens Verdonk buigt het kabinet zich vrijdag over de ontstane situatie. Bos wees erop dat er een "buitengewoon moeilijke situatie" ontstaat als Verdonk de wens van de Kamer niet uitvoert.

Beperkte groep

Volgens de PvdA-leider gaat het om een beperkte groep: alle asielzoekers die hun eerste aanvraag onder de oude Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) indienden en ons land sindsdien niet meer hebben verlaten. Oorlogsmisdadigers en asielzoekers die zijn veroordeeld voor 'ernstige delicten' zouden niet onder de regeling mogen vallen.

Verdonk is faliekant tegen een pardon. Volgens haar zou het onrechtvaardig zijn tegenover de asielzoekers die wel hebben meegewerkt aan hun uitzetting. Bovendien vreest de VVD-minister een aanzuigende werking. Ze hield de Kamer voor dat sinds de discussie over een generaal pardon tijdens de verkiezingscampagne het aantal vrijwillig vertrekkende asielzoekers flink is gedaald.

Ook zei ze het "ongebruikelijk en ongewenst" te vinden dat het parlement probeert een demissionair kabinet tot nieuw beleid te dwingen terwijl dat juist tijdens de formatie van een nieuwe regering geacht is zich terughoudend op te stellen.

Verdonk heeft de steun van coalitiepartijen CDA en VVD en van de Partij voor de Vrijheid en de SGP. CDA-Tweede Kamerlid Wim van de Camp verweet Bos dat hij een generaal pardon wil afkondigen zonder te weten hoe groot de groep is. Volgens hem wekt het voorstel valse verwachtingen. "Dat is inhumaan", zei Van de Camp.

Aanwas

Oorspronkelijk ging het om 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet Nederland binnenkwamen. Volgens Verdonk is de groep in de loop van de tijd met 5500 mensen uitgebreid tot 31.600. Deze aanwas komt door geboortes, nareizende familieleden en mensen die in de gemeentelijke noodopvang zaten.

Bos benadrukte dat de uitwerking van de pardonregeling later aan de orde komt, maar dat het er om gaat dat de Kamer zich er nu principieel voor uitspreekt. Volgens hem bestaat er in de maatschappij veel steun voor een pardonregeling.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk gaat ervan uit dat de motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is het niet door Verdonk zelf dan wel door haar opvolger. De organisatie heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor een generaal pardon. "Wij zijn blij met de uitslag van het debat. Het is ook heel belangrijk dat gestopt wordt met gedwongen uitzettingen", zei de woordvoerder.