LUXEMBURG - De strijdkrachten van Luxemburg, bestaande uit circa negenhonderd personen, nemen voortaan ook burgers op uit andere EU-lidstaten. Dat heeft het Luxemburgse parlement besloten. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat het groothertogdom niet langer kan voldoen aan de verplichtingen binnen NAVO- of VN-verband.

Voorwaarde is wel dat de buitenlanders 36 maanden voor rekrutering in Luxemburg hebben gewoond. Ze moeten ook ouder zijn dan zeventien.

Het Luxemburgse leger is al jaren betrokken bij de vredesmissies op de Balkan. De werving van nieuwe militairen is evenwel al jaren een probleem. Het landje telt 430.000 inwoners, onder wie veel buitenlanders.