KERKRADE - Een 48-jarige man uit Heerlen is aangehouden wegens zware dierenmishandeling. Landelijke inspecteurs van de Dierenbescherming troffen op het boerenbedrijf van de man in Kerkrade onder meer verwaarloosde honden, puppies, geiten en lammeren aan. De eigenaar hangt een celstraf boven het hoofd.

De inspecteurs constateerden dat de neus van een teef ontstoken was. Daarnaast waren de pootjes van een pup aangevreten door een hongerige soortgenoot. Rondom de dieren lag beschimmeld brood, soms nog in flarden plastic. Drinkwater ontbrak. De man heeft inmiddels bekend.

De Heerlenaar zou de honden gevoerd hebben met zo'n vijftig door hem geslachte schapen en een ezel. De knoken gooide hij in de containers van het slachthuis of begroef hij, bekende hij. Hij beheerde tot juni een kudde schapen in een natuurgebied. De slechte dieren daarvan voerde hij aan de honden.

Graafwerk

Bij graafwerkzaamheden in en om de stal werden botten en kadavers van verschillende dieren aangetroffen.

De man werd in augustus al eens geverbaliseerd voor verwaarlozing van schapen in een weiland.